Posted by on Feb 9, 2012 in firstpage | 0 comments

I arbetet som osteopat och under osteopatutbildningen är det vanligt att läsa eller höra en del föreställningar om yrket som kanske inte riktigt stämmer överens med verkligheten. När jag började skriva det här inlägget insåg jag snabbt att dessa vanföreställningar var många och har delat upp dem i två inlägg. Här kommer de första favoriterna.

Det finns inga vetenskapliga bevis för att osteopati fungerar.
Den vanligaste och mest felaktiga föreställningen som så många envist håller fast vid, framförallt här i Sverige. Mycket beror på vad som anses vara tillräckligt vetenskaplig evidens och framförallt vem som producerat den. För om en studie är gjord av en osteopat blir forskningen lätt avfärdad då forskaren anses vara subjektiv. Konstigt nog verkar inte detta fenomen gälla läkemedelsforskning.

Osteopatin har givetvis ett egenintresse i forskning och har flera egna peer-reviewed journals, IJOM (International Journal of Osteopathic Medicine) och JAOA (Journal of the American Osteopathic Association) för att nämna två av de större. Englands NHS rekomenderar osteopati vid ländryggssmärta och har tydliga riktlinjer vad gäller kostnadseffektivitet, kvalitet och vetenskaplig evidens. Till och med yrkesskeptikern Edzard Ernst rekomenderar osteopati i sin bok “Salvekvick och Kvacksalveri” (läs gärna sidorna 179 och 321), det över kiropraktik som i Sverige anses vara en mer evidensbaserad behandlingsform.

Osteopater påstår att de kan bota sjukdomar
Inte bota men stödja kroppen manuellt och icke invasivt så den har bättre chanser att läka eller stå emot sjukdom. Till vilken grad kan diskuteras och det beror nog till stor del på dels vilken typ av patologi det gäller och vilket skick patienten är i. Slemmobilisering används till exempel av legitimerade sjukgymnaster på svenska sjukhus, en behandlingsmodalitet som använts av osteopater sedan 1880-talet. Här finns läsvärd forskning om osteopatisk behandling vid till exempel lunginflammation med fokus på att stödja immunförsvaret.

Vidare är osteopater välutbildade i differential diagnostik och patologi och vet vilka symptom som är röda flaggor och bör utredas av läkare i första hand. Detta för att underliggande patologi ska behandlas med de medel som krävs. Patientsäkerhet ska alltid prioriteras högst av en osteopat.

Osteopater tror inte på bakterier
Missförstånd. Osteopati utgår från samma vetenskapliga bas som den allopatiska medicinen och förnekar inte existensen av bakterier eller några andra mikroorganismer för den delen. Däremot har osteopater en annan utgångspunkt vad gäller hälsa och sjukdom. Den allopatiska medicinen utgår från att kroppen blir angripen av patogener som måste bekämpas, osteopaten utgår ifrån att cirkulationssystem, immunförsvar och nervsystem ska vara i så god funktion att patogener inte får en chans att angripa kroppen. Osteopaten tror på vitalitet, något som ofta blir ifrågasatt.

Fler felaktiga föreställningar följer!