Utbildningar

Sept 2018, The fascia
Tre dagars kurs om behanding av olika bindvävsstrukturer på European school of osteopathy i England.

Maj 2017, Journalföring
Fördjupningskurs i olika journalföringssystem samt juridiska aspekter på Skandinaviska osteopathögskolan.

Aug 2014, Advanced approach to the cranio-cervical region
Fortbildning inom behandling av ansikte, käkled och övre cervikal.

Jan 2014, Fördjupning inom kraniell osteopati
Skräddarsydd utbildning med fokus på kraniell osteopati baserat på egna patientfall.

Jan 2012 – Feb 2013, Lärarutbildning
Utbildning och handledning för blivande lärare inom osteopatisk medicin på Stockholm college of osteopathic medicine

Feb 2012, Autonoma nervsystemet
Tre dagars fördjupning om ANS anatomi och fysiologi

Aug 2007 – feb 2012, grundutbildning Osteopat DO
5-årig utbildning på Stockholm College of osteopathic medicine. Godkänd av Svenska osteopatförbundet och validerad av Brittish college of osteopathic medicine.

Uppdrag

Mars 2017 – Föreläsare Balanced ligamentous tension, Skandinaviska osteopathögskolan
Undervisar i teori och praktik för behandlingsmetoden BLT.

Jan 2017 – Föreläsare topografisk anatomi, Skandinaviska osteopathögskolan
Teoretisk undervisning om muskeloskeletal-, kärl- och nervanatomi för övre extremitet, cervikal och kranium.

Nov 2015 – Examinator, Stockholm College of Osteopathic Medicine
Examinerar vid praktisk slutexamination tillsammans med internationellt examinationsteam.

Aug 2015 – Föreläsare patologi
Föreläser i patofysiologiska grundprinciper, inflammation och specifik patologi för hud, led och muskel, ben, bindväv, perifera nervsystemet, blod och lymfa samt endokrina systemet. Föreläsningsserie på 80 timmar på SCOM.

Jan 2014 – Föreläsare grundläggande anatomi
Föreläser i grundläggande anatomi och biomekanik samt skadelära för blivande yogalärare på Yogayama.

Aug 2013 – Föreläsare neurologi
Föreläser om centrala nervsystemet, hjärnan och ryggmärgen. Föreläsningsserie på 40 timmar på SCOM.

Jan 2013 – Klinikhandledare
Praktisk klinikhandledning av osteopatstudenter på Stockholm College of Osteopathic Medicine.

Aug 2012 – Föreläsare anamnestagning och differentialdiagnostik
Intervjuteknik, strukturerad anamnestagning samt introduktion till differentialdiagnostik och triage. Modul på 20 timmar på SCOM.

Förtroendeuppdrag

Mars 2015 – Styrelsesekreterare Svenska osteopatförbundet
Arbete för att göra osteopati erkänt och mer tillgängligt i Sverige, medlemsservice och anordna konferenser och kurser. Svenska osteopatförbundet är ett rikstäckande yrkesförbund med 300 medlemmar.