Luke Bennett Warner

Navigation Menu

Body, mind, spirit

Posted by on Jul 7, 2014 in firstpage | 0 comments

Sedan osteopatins grundande har det talats om hur body, mind och spirit hör ihop. Osteopatens utbildning handlar övervägande om kropp och vi har näst intill inga verktyg för diagnos och behandling av sinnet. En modell som tillämpas inom osteopatin är den biopsykosociala och vi läser en del om de emotionella aspekterna och hur de kan påverka...

Read More

Råd till nya osteopater

Posted by on May 27, 2014 in firstpage | 0 comments

I helgen mottog avgångseleverna på SKOHS sina diplom och kan därmed titulera sig Osteopat DO, BSc. Stort grattis till er och lycka till att starta klinik. Ni har valt världens mest intressanta och stimulerande yrke. Ett råd till alla nyutexaminerade osteopater, om ni vill ha det, är att gå med i Svenska osteopatförbundet så snart som möjligt. Till...

Read More

Norges sak är vår

Posted by on May 20, 2014 in firstpage | 0 comments

Har precis tittat på den film som producerats om den nya osteopatutbildningen i Oslo. En treårig Bachelor (motsvarande fil. kand) med möjlighet till statlig studiefinansiering. Otroligt kul att se en så progressiv utveckling för osteopati i Norge och samtidigt trist att bli påmind om hur Sverige halkat efter här. Osteopater är en yrkesgrupp som...

Read More

Yogayama

Posted by on Apr 21, 2014 in firstpage | 0 comments

Från 29 april kommer osteopatisk behandling att erbjudas på Yogayama. Det var väldigt roligt att bli tillfrågad och att få börja arbeta på en så etablerad och väl ansedd yogaplats. Yoga och osteopati är en utmärkt kombination, de delar samma holistiska idégrund att kroppen behöver fungera som en enhet för att främja hälsa. Under de år jag...

Read More

Fler DOs

Posted by on Dec 17, 2013 in firstpage | 0 comments

Idag har SCOM examinerat ut ytterligare en årskull kompetenta osteopater. Med det blir den Svenska osteopatkåren lite större och lite starkare. Allt fler osteopater jobbar på att ta en fullvärdig akademisk examen på BSc-nivå och MSc-nivå, utöver sin DO. FORE jobbar för fullt med en standardisering av det osteopatiska yrket och osteopatisk...

Read More

Tillbaka till ursprunget

Posted by on Dec 3, 2013 in firstpage | 2 comments

Nyligen talade Leon Chaitow på BCOM till nyexaminerade osteopater om hur det kan vara att etablera sig i sitt nya yrke. Han menade att konkurrensen i Storbritannien idag är hård mellan osteopater, kiropraktorer och sjukgymnaster, som alla har bra redskap för att hjälpa smärtpatienter med besvär i rörelseapparaten. Vad kunde Chaitow ge för råd till...

Read More